Privacy Statement

JJTDevelopments respecteert jouw privacy zoals dit wettelijk beschreven staat in de Privacywet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij slaan uitsluitend gegevens op die je zelf hebt ingevoerd bij het nalaten van reacties op onze blog of het sturen van een mailtje. Uiteraard heb je op elk moment het recht om deze gegevens op te vragen en te laten bijwerken of verwijderen. Wij slaan dus geen gegevens op met betrekking tot uw surfgedrag, of om uw surfgedrag na te gaan.

Bij het nalaten van reacties op onze blog, wordt er een cookie aangemaakt met je naam, e-mail en website informatie. Deze cookies dienen dus enkel om het gebruik van onze website te vergemakkelijken: zo hoef je bij de volgende reactie je naam en e-mail niet meer in te vullen.

Als je hieromtrent vragen hebt, aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen.